Η Changeland στο Συνέδριο Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Συμμετοχή της Changeland στο Συνέδριο: «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η πρόκληση της εποχής μας».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 30/5, υπό τη διοργάνωση της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και την υποστήριξη του Athens Information Technology (AIT) , είχε ως στόχο την επίτευξη διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών εταίρων, των δημοσίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Κεντρικός Ομιλητής και συντονιστής των πάνελ ο Dr Βασίλης Μασούλας, πρόεδρος της Changeland Consulting Ltd.