2ης γενιάς ΣΠΑ – Καινοτόμες δραστηριότητες με σημαντικά οφέλη σε περιόδους οικονομικής κρίσης