Αλατοδωμάτιο Changeland

Αλατοδωμάτιο Changeland
Φωτογραφία (κλικ για μεγένθυση εικόνας) alatodomatio
Δύναμη ιαματικού μικροκλίματος 45 λεπτά παραμονής στο αλατοσπήλαιο = 1,5 μέρες σε καθαρή θαλάσσια αύρα
Ύψος δωματίου 2,5 m
Χρόνος παράδοσης 1 – 4 εβδομάδες (εξαρτάται από το μέγεθος)
Τιμές Επικοινωνήστε μαζί μας
sidebar_image_03
sidebar_image_08